Roller

1510499_10152621452714250_3778643260743555689_nUzaktan eğitim merkezlerinde yer alabilecek rolleri yönetsel, pedagojik ve teknik olarak üç başlık altında toplamak mümkündür.

Yönetsel rollere getirilecek personelin yönetim, organizasyon ve birimler arası koordinasyon yeterliliklerine sahip olması beklenir. Yöneticiler uzaktan eğitim konusunda mevzuata hakim olmalı, gerekli kararları bu mevzuata göre alabilmelidir. Ancak uzaktan eğitim alanı henüz yeni ortaya çıkmışken bu alanda yetişmiş ya da tecrübesi olan yönetici bulmak günümüzde  imkansız görünmektedir. O yüzden uzaktan eğitim süreçlerinin yabancısı, bu konuda herhangi bir niteliği bulunmayan yöneticilerin göreve getirilme olasılıkları yüksektir. Daha iyi bir ihtimalle uzaktan eğitimde öğretim tasarımcılığı yapmış fakat yönetim tecrübesi bulunmayan öğretim elemanlarının arasından seçilebilmektedir.

Aynı olasılık uzaktan eğitim süreçlerinde rol alan öğretim tasarımcısı için de geçerlidir. Mevcut öğretim elemanları uzaktan eğitim ortamlarında öğretim tasarımcısı olarak  görevlendirildiğinde bilgi ve tecrübesini uzaktan eğitime uyarlayabilmesi beklenmektedir. Görev alacak öğretim tasarımcılarının uzaktan eğitim teknolojilerine hakim olması gerekmektedir. Uzaktan eğitim ortamlarında öğretim sürecinin her aşamasında rol alabilecek olan bu öğretim elemanlarına uzaktan eğitime uyum için hizmet içi eğitimler verilmelidir. Bu hizmet içi eğitimlerle öğretim tasarımcılarına eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme ortamlarında iletişim kurabilmek gibi davranışlar da kazandırılmalıdır. Bu eğitimlerin dışında da öğretim elemanlarına destek hizmetleri ise sürekli olmalıdır.

Uzaktan eğitimde yönetsel ve pedagojik kadar önemli bir başka rol ise teknik rollerdir. Öğretim tasarımcısına ve öğrenene teknik destek verebilecek, uzaktan eğitim malzemelerinin üretiminde kullanılan yazılımlarda ve öğrenene ulaşmasını sağlayan sunucu altyapısında görev alabilecektir. Bu rolde mühendisler rol alabilecek durumda görünse de uzaktan eğitim ortamları için uyuma ihtiyaç duymaktadırlar. Diğer rollerde olduğu gibi bunda da nitelikli eleman bulunamadığı takdirde ilgili uzaktan eğitim merkezinin öğretim elemanları diğer işlerinin yanında teknik süreçlerde de rol almaktadır.

Bu rollere yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmeye özen gösterildiğinde istihdamın da doğru şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Comments are closed.