UZE

Bu sayfa “Uzaktan Eğitim” doktora programı kapsamında aldığım “UZE613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler” dersi için kullanılacaktır.

 

Roller

Uzaktan eğitim merkezlerinde yer alabilecek rolleri yönetsel, pedagojik ve teknik olarak üç başlık altında toplamak mümkündür. Yönetsel rollere getirilecek personelin yönetim, organizasyon ve birimler arası koordinasyon yeterliliklerine sahip olması beklenir. Yöneticiler uzaktan eğitim konusunda mevzuata hakim olmalı, gerekli kararları bu mevzuata göre alabilmelidir. Ancak uzaktan eğitim alanı henüz yeni ortaya çıkmışken bu alanda yetişmiş ya da […]

Öğrenme Araçları

Bazı Öğrenme Araçları from Deniz Dinçer

MOOCS

  Bu sunu UZE613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler doktora dersi kapsamında hazırlanmıştır. [slideshare id=28618348&doc=moocsgokhandenizdincer-131125191545-phpapp01]

Açıköğretim Hizmetleri

[slideshare id=29747026&doc=aof-140106180050-phpapp02]

Sanal Dünyalar ve Arttırılmış Gerçeklik

Bu sunu UZE613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler doktora dersi kapsamında hazırlanmıştır. [slideshare id=29059637&doc=sanal-131209215138-phpapp01]

Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri

Bu sunu UZE613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler doktora dersi kapsamında hazırlanmıştır. [slideshare id=29266227&doc=lifelong-131216193905-phpapp01]

2015 e-Öğrenme Trendleri

2015 e-Öğrenme Trendlerini aşağıdaki infografikte sıralamışlar. Horizon Report’la da benzer teknolojiler ele alınmış. Uzaktan eğitim üzerine akademik çalışma yapmayı düşünenler için fikir verebilir. MOOC’ların şirket içi eğitimlerde kullanımından söz edilmiş. Big Data ve Learning Analytics konuları benim de ilgimi çekiyordu. Courtesy of: TalentLMS

Personal Learning Environments (2012)

Kişisel Öğrenme Ortamları (Personal Learning Environments) literatürü tarandığında 2012 yılına ait sonuçların bir kısmı aşağıda sıralanmaktadır.   Buchem, I. (2012, November). Psychological Ownership and Personal Learning Environments: Do sense of ownership and control really matter?. In PLE Conference Proceedings (Vol. 1, No. 1). http://revistas.ua.pt/index.php/ple/article/viewFile/1437/1323 Caldwell, G., Bilandzic, M., & Foth, M. (2012, November). Towards visualising people’s ecology of […]

Üye Olduğum Akademik Ağ ve Siteler

Academia.edu http://anadolu.academia.edu/gddincer Researchgate.net https://www.researchgate.net/profile/Goekhan_Deniz_Dincer/ Mendeley http://www.mendeley.com/profiles/gokhan-deniz-dincer/ Google Scholar http://scholar.google.com.tr/citations?user=8wFl1y4AAAAJ&hl=tr

Comments are closed.