HAKKIMDA
Öğr. Gör. Gökhan Deniz DİNÇER
     
Kişisel Bilgiler:
  Adı, Soyadı:
Ünvanı:
Doğum Yeri/ Yılı:İş Adresi:
Gökhan Deniz Dinçer
Öğretim Görevlisi
Gönen,1979Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü, Açıköğretim Fakültesi, Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi, 26470, Eskişehir.E-posta: <gddincer@anadolu.edu.tr>
Eğitimi:
  Lisans: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (2002).
  Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Uzaktan Eğitim Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans Programı (2005-2008).Sanal dünyaların uzaktan eğitim danışmanlık hizmetlerinde kullanımı: Second Life örneği/ Gökhan Deniz Dinçer, 2008Tezin tam metni için tıklayınız.
Çalışma Alanları:
    Bilgisayar destekli eğitim ve e-öğrenmeAçık ve uzaktan eğitimEğitim yazılımlarında tasarım ve uygulamaÖğrenme yönetim sistemleriSanal dünyaların eğitim amaçlı tasarımı(Second Life)Sistem yönetimi ve bilgisayar ağları
İş Deneyimi:
    2000-2002: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi BDE Birimi Burslu Öğrenci.
    2002: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Biriminde öğretim tasarımcısı (devam ediyor)
Bilimsel Yayınlar
A) Bildiriler
  Mutlu, M.E., Dinçer, G.D., M.R. Okur, S. Şisman. “E-Öğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin Rolü”, Akademik Bilişim 2004, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon, 11-13 Şubat 2004.Bildiri metni için tıklayınız.
Çetinöz, N., Dinçer, G.D., Şişman, S.”E-Öğrenmede Ekip Ödevleri”, IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi-Sakarya, 24-26 Kasım 2004.Bildiri metni için tıklayınız.
Mutlu, M. E., Gümüş, S., Dinçer G.D., İnternete Dayalı Açıköğretim Sisteminde Akademik Danışmanlık Derslerinin Yeniden Tasarımı (Sanal Sınıf Ortamında AkademikDanışmanlık), 22. TBD Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim, 05), 9-11 Kasım 2005, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara.Bildiri metni için tıklayınız.
Güler, C., Uğur, S., Gümüş, S., Okur M.R., Dinçer, G.D., “Eğitim Sitelerinin Yönetimi”, Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim 2006, Pamukkale Ünv. Kongre ve Kültür Merkezi,, 09/02/2006. Bildiri metni için tıklayınız.
Dinçer, G. D., Çetinöz N., Açık Öğretim Sisteminde e-SesliKitap Hizmeti, 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 19-21 Nisan 2006.Bildiri metni için tıklayınız.
Mutlu, M.E., Gülen, M.F. ve Dinçer, G.D. “Açıköğretim E-Öğrenme Yapım Ve Sunum Altyapısı”, Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, 31 Ocak – 2 Şubat 2007, Kütahya.Bildiri metni için tıklayınız.
Taşcı, D., Dinçer, D. “Providing Pedagogical Support to Distance Learners in Virtual Worlds”, 2009 AECT International Convertion, Proceedings, Louisville, 2009.Bildiri metni için tıklayınız.
Güneş, İ., Akçay, M., Dinçer, G.D. (2010). Log analyzer programs for distance education systems. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, p. 1208-1213.Bildiri metni için tıklayınız.
Taşçı, D., Dinçer, D. “The Creation Of Academic Consulting Environment in Virtual Worlds And An Assessment Of Challenges Faced By Learners in This Environment”, Conference proceedings of “eLearning and Software for Education”,01, 2011, 290­-296.Bildiri metni için tıklayınız.
Gümüş S., Dinçer G.D., Okur M. R. (2011). “Game-Based Learning Content Production For E-Learning Environments”, 3rd annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain.Bildiri metni için tıklayınız.
Bozkurt, A., Akgun-Ozbek, E., Yilmazel, S., Erdogdu, E., Ucar, H., Guler, E., Sezgin, S., Karadeniz, A., Sen-Ersoy, N., Goksel-Canbek, N., Dincer, G., Ari, S., & Aydin, C. (2015). “Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013”. The International Review Of Research In Open And Distributed Learning, 16(1). Retrieved from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1953/3192
Tasci, D., Aydin, C. H., Kumtepe, E. G., Kumtepe, A. T., Kicir, G. K. ve Dincer, G. D. (2015). Analysis of Lifelong Adult Education Through Open and Distance Learning. Conference proceedings. The Future of Education. libreriauniversitaria.it. http://conference.pixel-online.net/FOE/files/foe/ed0005/FP/1760-SOE1101-FP-FOE5.pdf adresinden erişildi.
Tasci, D., Aydin, C. H., Kumtepe, E. G., Kumtepe, A. T., Kicir, G. K. ve Dincer, G. D. (2015). Examining the Factors in Lifelong Open and Distance Learning: Case of Eskisehir. Conference proceedings. The Future of Education. libreriauniversitaria.it. http://conference.pixel-online.net/FOE/files/foe/ed0005/FP/1760-SOE1102-FP-FOE5.pdf adresinden erişildi., 12/06/2015
B) Konferans – Seminer ve Paneller
  Şişman, S., Dinçer, G.D.,”Uzaktan Eğitimin Değişen Yüzü“. Anadolu ÜniversitesiBilgisayar Klübü Etkinlikleri, 2003.
Görev Aldığı ve Yürüttüğü Pojeler
  2000-2003, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çoklu Ortam CD-ROM’ları Üretimi Projesi
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programı’nın tasarımı ve uygulaması, Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma.Tanıtım ve Pazarlama Araçları.İşletim Sistemleri.(http://ue.anadolu.edu.tr/by)
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi e-Öğrenme Portalı Projesi (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/)Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları Projesi (http://esertifika.anadolu.edu.tr/)Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Projesi (http://ue.anadolu.edu.tr/)Yapım Sorumlusu Olunan e-Dersler;Uluslararası İşletmecilikEndüstri İlişkileriTicari Bilgiler ve Belgeler

Tüketici Davranışları

Zaman ve Stres Yönetimi

Genel Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Verdiği Dersler
  İşletim Sistemleri ve Uyg. (Anadolu Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005)Bilgisayar Ağları. (Anadolu Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005)Öğrenme Yönetim Sistemleri. (Osmangazi Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2007-2008)Multimedya Tasarım. (Osmangazi Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2007-2008)
Çevrimiçi Dersler (http://ue.anadolu.edu.tr/by/)
  (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programında internet ortamında yürütülen dersler)
  İşletim Sistemleri(Akademik Danışmanlık).
Katıldığı Çalıştay ve Eğitimler
  Kurumsal İletişim Sertifika Programı, 18/09/2011, Anadolu Üniversitesi
  Temel Fotoğraf Eğitim Seminerleri, 59. Dönem, EFSAD.
  SPSS ve LISREL Uygulamaları Çalıştayı, Doç. Dr. Şener Büyüköztürk, AGB – Anadolu Üniversitesi.
  E-Öğrenme: Bilgi, Tasarım ve Teknoloji, Badrul KHAN, enocta – Okan Üniversitesi.
Üye Olduğu Dernekler
  Türkiye Linux Kulanıcıları Derneği (LKD)Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD)
     

Son Güncelleme Tarihi : 29.08.2012

Comments are closed.