Archive for the ‘UZE’ Category

Açık Eğitim Kaynakları (OER)

Salı, Kasım 19th, 2013

Son 10 yılda eğitim paradigma değişikliğine uğramıştır. Öğreten merkezli eğitim yerini öğrenen merkezli eğitime bırakmıştır. Günümüze kadar geleneksel eğitim sürecinde öğretenin öğretici misyonuyla öğrenene bilgi aktarması, değişim göstererek öğrenenin kişisel deneyimleri ve bilgiyi yapılandırması sonucunda öğrenmeyi gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Geleneksel eğitim sürecindeki öğretenler kişisel öğrenmenin ağırlık kazanmasıyla yol gösterici rehber misyonu üstlenmektedir.

Bu aşamada öğrenenin bilgiye ulaşma yolu da farklılaşmaktadır. Gelişen internet teknolojisi ile bilgi kütüphanelerde değil web kaynaklarında bulunabilmektedir. Özellikle internet kullanıcılarının da katkı verebildiği Web 2.0 çıktıktan sonra öğrenenin bilgi kaynaklarına erişimi oldukça kolaylaşmıştır.

Bilgi kaynağı ve çeşitli eserlerin rahatlıkla kullanılmasının ve paylaşılmasının önü 2001 yılında kurulan “Creative Commons” sayesinde olmuştur. Creative Commons (CC) kâr amacı gütmeyen, telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir düşünce hareketi ve organizasyonudur.

Creative Commons felsefesinin yaygınlaşmasıyla birlikte günümüzde sözü edilen Web 2.0 kullanımı da yaygınlaşmıştır. Bunun yanı sıra öğrenenin bilgi kaynaklarına erişimini kolaylaştıran bir gelişme daha yaşanmıştır. Bu da açık eğitim kaynakları (OER) ve daha sonra Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs’lara (MOOCs) dönüşecek olan açık ders kaynakları (OCW)’dır.

Yazının devamında konuyla ilgili hazırlanmış sunuları paylaşmak istiyorum.

(daha&helliip;)

0