Son 10 yılda eğitim paradigma değişikliğine uğramıştır. Öğreten merkezli eğitim yerini öğrenen merkezli eğitime bırakmıştır. Günümüze kadar geleneksel eğitim sürecinde öğretenin öğretici misyonuyla öğrenene bilgi aktarması, değişim göstererek öğrenenin kişisel deneyimleri ve bilgiyi yapılandırması sonucunda öğrenmeyi gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Geleneksel eğitim sürecindeki öğretenler kişisel öğrenmenin ağırlık kazanmasıyla yol gösterici rehber misyonu üstlenmektedir. Bu aşamada öğrenenin bilgiye […]